Aanmelding & Contact

Artsenpraktijk de Vingerhoed
mw. A.C. Alons, arts
dhr. J.K. Bolhuis, arts

Vingerhoed 2
6953 BZ DIEREN
tel: 0313-419737
fax: 0313-419677

Patiënten die reeds onder behandeling zijn kunnen bij dringende medische gevallen ons bereiken op onze acute lijn: 06-12505076 (alléén voor mensen die al onder behandeling zijn !).

Mensen die niet bij ons onder behandeling zijn maar wel bellen op de acute lijn (helaas gebeurt dit respectloze gedrag bijna wekelijks), bijvoorbeeld omdat ze heel graag snel een consult willen of een dringende vraag hebben waar hun (huis)arts geen antwoord op heeft worden niet aangenomen als patiënt.

Aanmelding 1e consult

Aanmelding voor nieuwe patiënten gaat via onderstaand beveiligd formulier.

Dokter Bolhuis en dokter Alons hebben op dit moment een wachttijd van 3-4 maanden.

U kunt zich aanmelden voor een eerste consult via onderstaand formulier. We zullen antwoorden op uw aanmelding en u op een wachtlijst plaatsen of we verwijzen u door naar een collega. Wij kunnen niet uw huisarts worden.

Kunt u hieronder een top 3 maken van uw klachten / aandoeningen?