De Artsenpraktijk

Artsenpraktijk de Vingerhoed
mw. A.C. Alons, arts
dhr. J.K. Bolhuis, arts

Vingerhoed 2
6953 BZ DIEREN
tel: 0313-419737
fax: 0313-419677

Patiënten die reeds onder behandeling zijn kunnen bij dringende medische gevallen ons bereiken op 06-12505076 (alléén voor mensen die al onder behandeling zijn !)

De praktijkassistente

Giani van der Meulen is de praktijkassistente. Zij beheert o.a. de agenda, neemt de telefoon aan, e-mailt en scant de uitslagen. Giani studeert tot februari 2018 psychologie (specialisatie klinische ontwikkelingspsycholgie) aan de Universiteit van Amsterdam en start daarna in Nijmegen met een masterstudie Gezondheidszorgpsychologie.
Telefonisch spreekuur van de assistente: dinsdagochtend van 10.30 uur tot 11.30 uur en op donderdagochtend van 10.30 tot 11.30 uur. tel: 0313-419737, de andere dagen inspreken op het antwoordapparaat of e-mailen via het formulier op de website.

Visitatie verslag 2016

Vanuit de beroepsvereniging AVIG (zie www.avig.nl) visiteren we elkaars praktijken om te zorgen dat iedereen zich aan de regels (AVIG-richtlijnen) houdt en een verantwoorde praktijkvoering heeft. Twee artsen hebben onze praktijk gevisiteerd op 20 juli 2016 en goed gekeurd. Aanvullend schrijven ze erover:

Algemene indruk:

Praktijkruimte: eigen, ruim opgezet praktijkgebouw met wachtkamer, vier spreekkamers met behandelkamers, netjes ingericht, professionele uitstraling.

Gevisiteerde is een gedreven collega met veel kennis van zijn vak en veel inzet voor zijn patiënten. Hij heeft een database gemaakt over wetenschappelijk onderzoek met voedingsinterventies en leefstijl behandelingen. Daarnaast heeft hij voor de praktijk een registratiesysteem ontwikkeld, gebaseerd op een programma dat door veel tandartsen wordt gebruikt.
Zijn vrouw, Alexandra Alons, kon helaas niet bij de visitatie aanwezig zijn. Beiden hebben binnen het vakgebied eigen specialisaties en aandachtsgebieden.


Opvallende zaken:
- Het indrukwekkende praktijkregistratiesysteem met de mogelijkheid om voor elke individuele patiënt een recept of informatiefolder over een behandeling toe te voegen en uit te printen.
- Het werk voor de NGOO (zie www.ngoo.nl), met de database over wetenschappelijk onderzoek

De wachtkamer met verse thee en gezuiverd water

De wachtkamer met verse thee en gezuiverd water