De Artsenpraktijk

Artsenpraktijk de Vingerhoed
mw. A.C. Alons, arts
dhr. J.K. Bolhuis, arts

Vingerhoed 2
6953 BZ DIEREN
tel: 0313-419737
fax: 0313-419677

Patiënten die reeds onder behandeling zijn kunnen bij dringende medische gevallen ons bereiken op 06-12505076 (alléén voor mensen die al onder behandeling zijn !)

Dokter Alons & dokter Bolhuis staan ingeschreven in het BIG register, BIG nr.: 09047901501 (Alons) & nr. 99043981701 (Bolhuis))

Visitatie verslag 2016

Vanuit de beroepsvereniging AVIG (zie www.avig.nl) visiteren we elkaars praktijken om te zorgen dat iedereen zich aan de regels (AVIG-richtlijnen) houdt en een verantwoorde praktijkvoering heeft. Twee artsen hebben onze praktijk gevisiteerd op 20 juli 2016 en goed gekeurd. Aanvullend schrijven ze erover:

Algemene indruk:

Praktijkruimte: eigen, ruim opgezet praktijkgebouw met wachtkamer, vier spreekkamers met behandelkamers, netjes ingericht, professionele uitstraling.

Gevisiteerde is een gedreven collega met veel kennis van zijn vak en veel inzet voor zijn patiënten. Hij heeft een database gemaakt over wetenschappelijk onderzoek met voedingsinterventies en leefstijl behandelingen. Daarnaast heeft hij voor de praktijk een registratiesysteem ontwikkeld, gebaseerd op een programma dat door veel tandartsen wordt gebruikt.
Zijn vrouw, Alexandra Alons, kon helaas niet bij de visitatie aanwezig zijn. Beiden hebben binnen het vakgebied eigen specialisaties en aandachtsgebieden.


Opvallende zaken:
- Het indrukwekkende praktijkregistratiesysteem met de mogelijkheid om voor elke individuele patiënt een recept of informatiefolder over een behandeling toe te voegen en uit te printen.
- Het werk voor de NGOO (zie www.ngoo.nl), met de database over wetenschappelijk onderzoek

De wachtkamer met vers gezette thee en gezuiverd water

De wachtkamer met vers gezette thee en gezuiverd water