Voedingsadvies & leefstijl interventie

Voeding & Leefstijl

De dokter van de toekomst zal geen medicijnen meer geven,
maar zal zijn pati nten interesseren voor de zorg van het menselijk lichaam,
voor voeding en voor de oorzaak en de preventie van ziekte.

(Thomas Edison 1847)

Van elke (basis-)arts mag de patiënt verwachten dat deze op de hoogte is en blijft van de nieuwste ontwikkelingen op zijn vakgebied en aldus gewoon werkt als regulier arts.

Wij beginnen dan ook met een aan elke pati nt gerichte vragenlijst, doen een regulier-medische anamnese, doen gericht lichamelijk onderzoek, laten zo nodig laboratorium-onderzoek ( zoals van bloed, urine en feces) uitvoeren in bijvoorbeeld ziekenhuis- of huisartsenlaboratoria, stellen een reguliere diagnose en schrijven in voorkomend geval reguliere medicatie voor, onder het bijhouden van een recent medicatie-overzicht van elke pati nt.

Zo nodig worden, afhankelijk van de individuele pati nt, ook onderdelen van de voedingsgeneeskunde (zoals het doen van een voedingsanamnese ) ge ntegreerd in onze toepassing van de algemene geneeskunde. Om die reden zijn wij beiden aangesloten bij de vereniging Arts en Voeding en bij de AVIG, de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde, zie www.avig.nl.
Ook verwijzen we naar het boek van dr. Alan R. Gaby: Nutritional Medicine" (dit in 2011 verschenen, 1374 pagina"s tellende "protocollen boek gebruiken we nu bijna dagelijks in onze praktijk als leidraad, zie http://doctorgaby.com/book.html )

Om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op ons brede vakgebied volgen wij met regelmaat (niet-gesponsorde) bijscholing, ook via e-learning, raadplegen we relevante publicaties in zogeheten peer-reviewed medische vaktijdschriften (waarin uitsluitend artikelen worden opgenomen die aan de hoogste wetenschappelijke criteria voldoen), speuren we naar artikelen in de medische database Pubmed (zie bijvoorbeeld op de website van het N.G.O.O.- www.ngoo.nl - de door ons bijgehouden wetenschappelijke literatuurlijst over therapie bij en preventie van kanker), bestuderen we boeken over ons vak, en bezoeken we congressen en studiebijeenkomsten met vakgenoten.

Artsenbezoekers zijn bij ons niet welkom omdat wij van mening zijn dat te veel artsen en verzekeraars zich laten beïnvloeden door de Farmacie, zie hier waarom.

Broodje stoplicht

Broodje stoplicht

Eet gezond, beweeg meer, minder stress en meer liefde.

Tips voor een gezonder en langer leven

In plaats van een avondje televisie kijken zou u ook eens op internet kunnen kijken op www.ted.com
TED staat voor Technology, Entertainment en Design en deze organisatie brengt inspirerende sprekers uit deze drie vakgebieden bijeen en houdt jaarlijks bijeenkomsten.
Op zo"n bijeenkomst mag elke spreker in maximaal 18 minuten zijn verhaal doen. De lezingen zijn gefilmd en te bekijken op de bovengenoemde website en in vele talen zijn er ondertitelingen beschikbaar.

Ik raad u aan om op deze website de naam Ornish in te typen en zijn lezingen te bekijken.
Dean Ornish is een internist die al jaren verteld dat je niet zo moet eten en leven als de gemiddelde Amerikaan.
Hij heeft diverse boeken geschreven en is oprichter van het Preventive Medicine Research Institute (www.pmri.org) en heeft vele onderzoeken verricht.
Zijn laatste publicaties hebben helaas niet of nauwelijks de kranten gehaald, terwijl het volgens mij wereldnieuws is.
Dean Ornish en zijn medewerkers hebben een onderzoek gedaan bij 93 mannen met prostaatkanker. De groep werd in twee n gedeeld. De ene helft kreeg regelmatig bloed controles en een gesprekje met de arts. De andere groep kreeg een dieet en een leefstijlprogramma (zie kader).
Na 1 jaar was bij de groep die de Ornish aanpak volgde er sprake van 4% afname van de tumormarker en ook de grootte van de prostaattumor nam af. Bij de controle groep was er 6% stijging van de tumormarker. Vervolgens hebben ze bloed afgenomen van de pati nten van beide groepen en dit toegevoegd aan prostaatkankercellen in een laboratorium en daar zag men 9% remming van de groei van deze kankercellen op het bloed van de controle groep tegenover 70% remming in de Ornish groep. Dit is een enorm verschil en de mensen die het meest veranderd waren wat hun leefstijl betrof hadden de hoogste remming op de groei van kankercellen.
Nog een jaar later hebben ze weer gekeken hoe het met de beiden groepen ging en toen bleek dat 27% van de controle groep toch een operatie moest ondergaan of zich had laten bestralen of hormoonblokkade had gekregen tegenover slechts 5% in de Ornish groep. Dat betekent dat deze groep tenminste 2 jaar lang regulier ingrijpen kon voorkomen en daarnaast hadden ze op vele andere zaken ook winst geboekt. Ze hadden een lager cholesterol, lagere bloeddruk, betere conditie, etc.
En nu komt het aller boeiendste. Bij deze groep mannen was er 29% toename van het enzym telomerase. Dit enzym is in staat schade aan ons erfelijk materiaal te repareren. Als deze schade niet gerepareerd zou worden verouderen cellen sneller, ontstaan er makkelijker kankercellen en sterven cellen sneller. Bij deze mannen wordt dus de veroudering vertraagt en misschien wel met 29%. Dan zouden ze in plaats van gemiddeld 76 jaar maar liefst 98 jaar kunnen worden.

Kader:
Het programma van Dean Ornish bestaat uit een suikerarm, vezelrijk, groenterijk en fruitrijk vegetarisch dieet met zeer weinig vet, toevoeging van een multivitamine supplement en 3 gram omega-3 visolie, 30 minuten per dag (en 6 dagen per week) wandelen of lichte inspanning, een uur per dag stressreductie door yoga, meditatie en ontspanningsoefeningen en zich inzetten voor de gemeenschap (o.a. vrijwilligers werk, deelname aan een vereniging). Het goede effect van dit programma geldt niet alleen voor prostaatkanker.

Johan Bolhuis, arts

www.vingerhoed2.nl