Check-up & second opinion

Check-up

In onze praktijk kunt u ook terecht voor een éénmalige of eventueel periodieke (1 x per jaar of 1 x per 2-3 jaren) check-up. Zo'n check-up bestaat uit alle werkzaamheden zoals hier beschreven en met de nadruk op:

1) het invullen van een uitgebreide vragenlijst (tenminste 8 pagina's)
2) het doornemen van de vragenlijst met de arts
3) een uitgebreide anamnese (vraaggesprek)
4) een lichamelijk onderzoek, inclusief meting vetpercentage, visceraal vet, spiermassa, gewicht en bloeddruk

en afhankelijk van de klachten en wensen:
5) aanvullende bloedonderzoeken (hematologie, biochemie, hormonologie)
6) vitamine / mineralen bepalingen
7) metingen van de afweer (immunologie, check op auto-immuunziekten en ontstekingen)
8) bepaling van opname en teveel of tekort aan mineralen en zware metalen middels bloedonderzoek en eventueel een haaranalyse
9) eventueel ontlastingsonderzoek (o.a. op microbioom, dysbiose (overgroei van gisten (bijv. Candida albicans) en schimmels, parasieten, opname stoornissen, vertering, glutenovergevoeligheid)
10) eventueel urine onderzoek

en altijd enkele weken later bespreking van de resultaten met persoonlijke adviezen gericht op verbetering van de leefstijl en een gezondere voeding die bij u past.


Referentie waarden bij het bloedonderzoek, zie o.a.: https://www.vumc.nl/afdelingen-themas/28128/48903/63076/Referentiewaarden_Klinische_Chemie.pdf

Second opinion

In geval van een second opinion wordt alle beschikbare informatie (brieven van specialsiten, verslagen van operaties, foto's, scans, etc.) uit de voorgeschiedenis bestudeerd. Verder wordt er gekeken naar reeds beschikbare laboratorium uitslagen en naar de medicatie (zie ook: Rationele farmacotherapie).

Vervolgens wordt er gekeken of er nog andere mogelijkheden zijn die bewezen effectief zijn. Hierbij kijken we vooral naar resultaten uit gerandomiseerde klinische studies. Zie hier wat we daarmee bedoelen.

Een voorbeeld kan zijn het advies om minder zout te eten bij een hoge bloeddruk, zie bijvoorbeeld:

He FJ, Li J, MacGregor GA. Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 4. Art. No.: CD004937. DOI: 10.1002/14651858.CD004937.pub2
En ook het drinken van Hibiscus thee kan bijdragen aan een lagere bloeddruk: zie bijvoorbeeld:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018807
Een second opinion voor een pati nt met angstklachten kan bijvoorbeeld leiden tot het vervangen van de slaapmedicatie door een gestandaardiseerd lavendel extract (Silexan), zie o.a. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25522403 en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26293583 en/of door een passiebloem extract: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11679026 , maar kan ook betekenen dat juist wordt geadviseerd om in samenspraak met de psycholoog of begeleidend huisarts een anti-depressiva te nemen en te starten met runningtherapie.


Ook bij de 2e opinie telt:

De arts gaat samen met de patiënt na hoe deze een actieve rol kan spelen in de regievoering rond zijn aandoening (empowerment).
Middelen zijn onder meer 'decision sharing', voorlichting, lidmaatschap van pati ntenvereniging, zelfmanagement, lotgenotencontact en eigen verslaglegging

Passiflora tegen angstklachten

Passiflora tegen angstklachten